امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۱۸:۴۴

پوریا صنعت

فروشگاه پوریا صنعت در زمینه واردات لوله هاى مانیسمان روسى در رده هاى ٤٠ و ٨٠ از سال ١٣٧٦ در بازار آهن شاد آباد فعالیت میکند.
این فروشگاه همچنین در تأمین انواع لوله هاى مانیسمان چینى و درزدار و اسپیرال با قیمت هاى مناسب وبه قیمت عمده فعالیت میکند.
مشخصات کلی

پوریا صنعت

  • فروشگاه و نمایندگی
  • توزیع کننده
  • وارد کننده

P.S

پوریا صنعت ، لوله هاى مانیسمان روسى و چینى ، انواع لوله هاى سیاه و گالوانیزه
پوریا صنعت ، وارد کننده انواع لوله هاى مانیسمان روسى ، تأمین انواع لوله هاى مانیسمان چینى ، درزدار سیاه و گالوانیزه،لوله هاى آب،گاز، API

5 - 10 نفر

بازرگانی و تجارت
  • ایران